10 uitdagingen Multifunctionele Landbouw, inclusief glastuinbouw

10 uitdagingen Multifunctionele Landbouw, inclusief glastuinbouw

Multifunctionele Landbouw (MFL) wordt genoemd als een van de vijf transitiepaden in de visie van LTO Nederland. Het wordt tevens gezien als ontwikkelrichting voor agrarische ondernemers door het ministerie van LNV. Echter, groei gaat niet vanzelf. De Vakgroep MFL brengt haar 'position paper' actief onder de aandacht bij politiek en ministerie om het mogelijk te maken hier gezamenlijk stappen op te zetten.

De Vakgroep Multifunctionele Landbouw (MFL) van LTO Nederland deelt in haar position paper de tien uitdagingen van de Multifunctionele Landbouw. Op veel agrarische bedrijven worden niet alleen dieren gehouden of gewassen geteeld, maar pakken agrariërs ook andere activiteiten op. Ze zien nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf te versterken door de agrarische productie te combineren met de levering van maatschappelijke producten en diensten. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter en vandaar ook de term Multifunctionele Landbouw (MFL).

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel