Proef bevestigt: AI kan kas autonoom aansturen

Proef bevestigt: AI kan kas autonoom aansturen

De onlangs afgeronde AGROS validatieproef brengt onderzoekers weer een stap dichter bij de realisatie van een volledig autonome kas. In de proef regelde een kunstmatige intelligentie-algoritme op basis van Reinforcement Learning het klimaat in een semi-commerciële kas, wat resulteerde in een goed producerende komkommeroogst. Een andere mijlpaal was de succesvolle inzet van een Digital Twin, die het kasklimaat, de irrigatiestrategie en het gewasbeheer regelde. Anja Dieleman, projectleider AGROS en onderzoeker bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, geeft een samenvatting van de succesvolle validatieproef en de resultaten.

"De afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan de bouwstenen voor een autonome teelt van komkommers. We bepaalden de plantkenmerken die essentieel zijn voor de besluitvorming voor gewasbeheer en klimaatregeling en kozen de sensoren om deze kenmerken te meten. Om de kas autonoom te besturen, ontwikkelden we algoritmen op basis van twee benaderingen: een Digital Twin gebaseerd op mechanistische modellen en een machine-learning-algoritme op basis van Reinforcement Learning," legt Dieleman uit. Begin dit jaar startte de validatieproef: deze twee benaderingen en een telersreferentie werden toegepast in een kasproef met echte komkommergewassen om hun prestaties te evalueren in de onderzoeksfaciliteiten van WUR in Bleiswijk.

Het doel was om de hoogst mogelijke nettowinst te behalen, die werd bepaald door de balans tussen variabele kosten (elektriciteit, aardgas, CO2) en baten (aantal geoogste komkommers, afhankelijk van het vruchtgewicht). Op 11 mei werden de laatste komkommers geoogst in de kascompartimenten van de AGROS-validatieproef.

Productie in telerscompartiment komt overeen met voorspelling
De klimaatregeling en het gewasmanagement in het 'telerscompartiment' was gebaseerd op de huidige teeltkennis en best practices, met een vooraf gedefinieerde teelt- en irrigatiestrategie die gericht was op het realiseren van een evenwichtige gewasgroei en -productie. De basis van de strategie was de vraag van het gewas naar assimilaten, geleverd door zonlicht, extra LED-verlichting en de temperatuur- en CO2-toevoerstrategie. De irrigatiestrategie resulteerde in een gewas met een sterke groei aan het begin van de teelt. Toen de eerste bloemen verschenen, werd de fruitsnoeistrategie bepaald op basis van het aantal nieuw gevormde bladeren en de verwachte lichtniveaus. Het concept van de experts was om een krachtig gewas te kweken, in de veronderstelling dat de productie ervan de kosten van elektriciteit, warmte en CO2 zou compenseren. "Het aantal geoogste vruchten kwam zeer goed overeen met de voorspelde opbrengst, die was gebaseerd op het teeltplan dat aan het begin van de proef was gemaakt. Dit toont de robuustheid van het plan aan. Deze controlestrategie bleek gunstig: de nettowinst in het telerscompartiment was het hoogst," zegt Dieleman.

Lees hier verder

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v