Groen licht voor promotieplan Outdoor

Groen licht voor promotieplan Outdoor

De aanloop was spannend, maar na het sluiten van de stemming bleek dat de (benodigde) meerderheid van de lid-aanvoerders zich achter het promotieplan Outdoor schaart. Dit gebeurde na de presentatie van de plannen op de jaarlijkse Productbijeenkomst Outdoor op 13 oktober. 59% van de omzetwaarde bracht zijn stem uit, waarvan 74% vóór stemde.

“Een prachtig resultaat! Ik ben echt blij dat we met elkaar deze herkansing aangegrepen hebben om ons mooie product in deze moeilijke tijd onder de aandacht te houden bij de consument”, zegt John Langeslag, voorzitter van de promotiecommissie Outdoor. Een nipte minderheid zorgde er verleden jaar voor dat het plan afgeketst werd. Verschillende redenen lagen hieraan ten grondslag, waaronder het belang van de stemming. Een groot aantal stemmen werd toen gemist. Voor de FPC’s reden genoeg voor een herkansing.

Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Productdag Outdoor waar alle lid-aanvoerders vallende onder de FPC’s Boomkwekerij, Eenjarige zomerbloeiers en Balkon&Terras – planten voor uitgenodigd zijn. Sinds 2017 trekken deze FPC’s nauw met elkaar op voor de promotie van hun outdoorproducten. Vanaf 2019 wordt hierbij samengewerkt met Bloemenbureau Holland. De promotiecommissie Outdoor en BBH stemmen plannen met elkaar af en werken samen in de ontwikkeling van campagnes om nog doeltreffender ter werk te gaan.

“Door deze ‘GO’ kunnen we weer in volle kracht vooruit”, aldus Langeslag. “Samen met het Bloemenbureau de consument blijven charmeren van ons product en zorgen dat we op zijn boodschappenlijstje staan. Dat is onze opdracht en daar gaan we voor.”

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikel