Consumenten gaan minder bloemen en planten kopen

Consumenten gaan minder bloemen en planten kopen

Bijna 30 procent van de consumenten verwacht het komende half jaar minder te gaan uitgeven aan bloemen en planten. In tegenstelling tot een vergelijkbaar onderzoek in mei van dit jaar geeft nu ook een deel van de frequente bloemen- en plantenkopers aan pessimistischer te zijn over hun financiële situatie en hun keuzes daarop aan te passen. Met uitzondering van millennials, zij geven aan juist meer bloemen en planten te willen kopen. Dit blijkt uit een online enquête van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Bloemenbureau Holland. In oktober onderzocht het bureau de invloed van de huidige inflatie op het koopgedrag van de consument in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Sinds de eerste meting in mei van dit jaar steeg de inflatie in Nederland van circa 9 procent naar 14,3 procent in oktober. Ook in de andere landen bleef de inflatie in die periode toenemen. Om inzicht te krijgen in het effect daarvan op het verwachte aankoopgedrag is het onderzoek in de laatste week van oktober herhaald. Uit een representatieve steekproef vulden 1.666 consumenten in de vier onderzochte landen de online vragenlijst in.   

Eenderde verwacht daling koopkracht
De aanhoudende stijging van de inflatie maakt een grote groep consumenten bezorgd om de eigen financiële omstandigheden. Eenderde (34%) had in het afgelopen half jaar al te maken met een verslechterde situatie en 34 procent rekent er op dat dit in de komende zes maanden alsnog zal gebeuren. 42 procent van de respondenten verwacht geen verslechtering in die periode. Daartegenover staat dat de financiën voor 14 procent juist zijn verbeterd en 16 procent een verbetering verwacht in het komende half jaar. Percentages die sinds de meting van mei fractioneel zijn afgenomen.

Millennials gaan voor meer bloemen en planten
De groep die zegt meer bloemen te gaan kopen blijft nagenoeg gelijk aan die in mei; 12 procent voor zichzelf en 13 procent voor een ander. Ten opzichte van mei verwacht een grotere groep consumenten minder bloemen voor zichzelf te zullen kopen (29% nu, 20% in mei). En ook als cadeau worden bloemen naar verwachting minder gekocht (26% nu, 18% in mei). Kamer- en tuinplanten laten op alle vragen vergelijkbare percentages zien.   

In tegenstelling tot de meting in mei is nu ook een deel van de groep frequente kopers (de Aesthetic Explorers) pessimistischer over hun huidige en toekomstige financiële situatie. Zij geven aan minder bloemen en planten te zullen kopen. Anders is dit voor de millennials (geboren tussen 1980 en 1995). Zij verwachten juist meer bloemen cadeau te gaan doen en meer kamer- en tuinplanten te kopen voor zichzelf of voor een ander.

Genuanceerder beeld
Volgens Ruurd Hielkema, senior onderzoeker bij Motivaction, is er alle reden om campagnes voor bloemen en planten voort te zetten. “Uit andere onderzoeken weten we dat ze een positief effect hebben op de beleving en de koopintentie van consumenten. De onderzoeksresultaten bij elkaar geven een completer beeld.”

Naar aanleiding van de Trend Collectie campagne in mei en de Bedankt Plant campagne in oktober zijn in de aansluitende consumentenonderzoeken ook vragen meegenomen om de effecten van de inflatie op het koopgedrag te peilen. De respondenten in de campagneonderzoeken zijn duidelijk positiever gestemd als het gaat om de financiële toekomst en de uitgaven aan bloemen en planten. Ze nuanceren daarmee de resultaten van het laatste inflatieonderzoek.

Volgens Hielkema laat dit twee dingen zien. “Het maakt verschil in welke context je de consument vraagt naar wat inflatie doet met zijn koopgedrag. Na het zien van bijvoorbeeld een uiting uit de Bedankt Plant campagne is hij duidelijk positiever gestemd dan in het recente inflatieonderzoek. Daarnaast weten we ook dat bloemen en planten niet boven aan het lijstje staan van persoonlijke bezuinigingsposten. In de top 10 staan de boodschappen, waartoe bloemen en planten in de meeste gevallen worden gerekend, op plaats negen. De energiekosten, uit eten en weekendjes weg voeren die lijst aan. Alle reden dus om de campagnes te handhaven.”

Bron:

Deel artikel