Drempels bij keuze duurzame bloemen

Drempels bij keuze duurzame bloemen

Duurzaamheid is voor de meeste consumenten een belangrijk thema. Ook voor de kopers van sierteeltproducten. Bijna 90% zou graag lokaal gekweekte bloemen en planten kopen, ruim eenderde van hen doet het ook daadwerkelijk. Bloemenbureau Holland liet in vier EU-landen uitzoeken hoe dat komt.

In de sierteeltsector vindt al veel verduurzaming plaats, maar de consument is daar nog onvoldoende mee bekend. Voor consumenten moet ‘het kopen van bloemen en planten vooral leuk en makkelijk blijven’.

Onderzoeksbureau Kantar constateert in zijn Sustainability Index 2022 dat 97% van de consumenten de voorkeur geeft aan een duurzame ‘life style’, maar dat slechts 13% het eigen gedrag ook daadwerkelijk verandert. Ook voor bloemen en planten is de voorkeur voor een duurzame keuze duidelijk aanwezig. Echter, als het zover is ervaart de consument een aantal drempels. Het ontbreken van heldere productinformatie, de beperkte beschikbaarheid en de prijs blijken de duurzame keuze in de weg te zitten. Dit is een van de conclusies uit onderzoek dat Kantar in augustus voor Bloemenbureau Holland uitvoerde in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor namen 4.820 consumenten tussen 18 en 70 jaar deel aan een uitgebreid online onderzoek.

Blij makend natuurproduct
De uitgangspositie van de Nederlandse sierteeltsector is positief en biedt ruimte voor groei, zo blijkt. Eenderde (34%) gelooft dat de sierteeltsector positieve invloed heeft op het bevorderen van duurzaamheid in de samenleving. Daarbij wordt de sector vooral geassocieerd met een ‘natuurproduct dat mensen blij maakt’. Bloemen en planten zijn voor de ondervraagden met name goed voor de planeet (24%) en de eigen gezondheid (20%).

De positieve associaties nemen niet weg dat 47% van de consumenten de sector ook ziet als reactief waar het gaat om duurzaamheid. 5% van de respondenten heeft een uitgesproken negatief beeld van de sector. Waar de consument wil kiezen voor duurzaam product, ontbreekt het nu nog vaak aan herkenbaarheid en de juiste informatie.

Gewenste actie
Als meest urgente thema’s waarop consumenten actie verwachten vanuit de sector worden terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, (niet-recyclebare) verpakkingen en afval. De accenten die consumenten in de onderzochte landen leggen, lopen uiteen. Nederlandse consumenten noemen met name de vermindering van uitstoot van broeikasgas. Extra aandacht voor het teveel aan (niet-recyclebare) verpakkingen speelt in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. Franse consumenten zien graag een afname in overmatig watergebruik. In Duitsland verwacht men vooral aandacht voor gezondheidsrisico’s als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Goede bedoelingen
Het onderzoek toont aan dat de duurzame intenties en het gedrag van de consument vaak nog ver uit elkaar liggen. Zo geeft bijna 90% aan meer lokaal geproduceerde bloemen en planten te willen kopen als de keuze er is, tegenover 36% die het daadwerkelijk ook doet. Meer betalen voor duurzamer product is oké voor 67%. Maar eenmaal in de winkel zegt 60% - ondanks de goede intenties - toch te kiezen voor het goedkopere en minder duurzame product. Ook als het gaat om duurzame verpakkingen lopen intenties en gedrag niet gelijk op. 86% wil graag vaker bloemen en planten kopen met minder plastic decoratie- en/of verpakkingsmateriaal. Daar staat tegenover dat 63% bloemen en planten koopt met mooi, maar plastic verpakkingsmateriaal.

Keten aan zet
Gevraagd naar wie verantwoordelijkheid moet nemen, zijn de respondenten duidelijk en genuanceerd. Daarbij hebben zij de gehele keten in beeld en is er ook aandacht voor de eigen rol. Producenten, retailers en overheid worden elk door bijna driekwart van de ondervraagden genoemd. 70% steekt hand in eigen boezem door de eigen verantwoordelijkheid concreet te noemen.

Het onderzoek laat zien dat de consument open staat voor verandering en wil kiezen voor duurzame sierteeltproducten. Echter, het kopen van bloemen en planten moet voor hen ook leuk en makkelijk blijven. Bloemenbureau Holland constateert dat er veel meer gebeurt op het gebied van duurzaamheid dan er voor de consument zichtbaar is. Het vraagt de inzet van alle ketenpartners om de wensen van de consument en de ontwikkelingen in de sector beter bij elkaar te brengen.

Bron:

Deel artikel