Toolkit moet teler door 'autonome bos' leiden

Toolkit moet teler door 'autonome bos' leiden

Autonoom telen, oogsten en verpakken. We worden om de oren geslagen met de nieuwste ontwikkelingen, maar wat is er allemaal te koop en waar sta ik zelf als teler? Om ondernemers in de glastuinbouw overzicht te bieden lanceert Robocrops binnenkort de toolkit ‘Handsfree Horticulture’. De toolkit is ook bedoeld om techbedrijven en telers op één lijn te brengen.

“Met de toolkit willen de marktvraag verbinden aan de technische oplossingen die er al zijn. Dat kan telers die stappen willen zetten in autonomisering houvast geven. Voor techbedrijven is het een manier om hun aanbod te delen met sector”, vertelt programmamanager Brenda van den Berg van Robocrops. Tijdens het Future Trends & Innovations op 12 december in het World Horti Center kregen de bezoekers alvast een inkijkje in de functie van de toolkit. Deze wordt in januari officieel gelanceerd via de website van Robocrops. Nu al wordt het pakket via workshops aangeboden aan telers en techbedrijven. Van den Berg legt uit dat de toolkit is geïnspireerd op de auto-industrie en is ontwikkeld door TU Delft. Robocrops is opgericht om de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw te versnellen door matchmaking, kennisdeling en evenementen.

Level of autonomy
Met de toolkit kunnen glastuinbouwbedrijven voor zichzelf vaststellen welke strategie ze nastreven ten aanzien van autonomisering. Ze kunnen in een paar stappen per bedrijfsonderdeel analyseren op welk niveau ze zitten, de zogenaamde levels of autonomy. Hier gaat het om processen als gewasverzorging, oogst, gewasbescherming, watergeefstrategie, klimaatregeling maar ook de logistieke onderdelen intern transport, sorteren en verpakken. De tool biedt de mogelijkheid om eenvoudig een probleemverkenning te maken per werkproces en daar vervolgens oplossingen bij te bedenken.  

“Het is goed mogelijk dat het niveau van automatisering en robotisering binnen je bedrijf heel erg verschilt, bijvoorbeeld in logistiek heel hoog level, maar qua gewasonderhoud heel laag. Dat is ook prima, die verschillen. Dat geeft inzicht, ook als je naar oplossingen zoekt voor bepaalde uitdagingen”, vertelt Van den Berg. Zo’n uitdaging is bijvoorbeeld de sterke stijging van de personeelskosten. Om die het hoofd te bieden is robotisering een middel, maar dat vraagt ook inzicht op welk aspect dat al goed is in te zetten.”

Om met techbedrijven dezelfde ‘taal’ te spreken, is de toolkit ook geschikt. Tijdens de presentatie in het WHC gaf Colinda de Beer (Robocrops) daarvan een voorbeeld. “Neem klimaatregeling. Wij hebben daarvoor verschillende niveaus van autonoom opereren in vastgesteld. Als je dat vooraf invult als glastuinbouwondernemer dan weet ook de toeleverancier waar je staat. Dat voorkomt teleurstellingen. Een techbedrijf kan betere diensten verlenen als de klant goed geïnformeerd is en goed inzicht heeft in zijn wensen en behoeften.”

Bron:

Deel artikel