Blue Radix introduceert teeltstrategie optimalisatie

Blue Radix introduceert teeltstrategie optimalisatie

Het plannen en monitoren van het gewas gedurende de teeltcyclus is een belangrijk onderdeel van Autonoom Telen. Blue Radix introduceert daarom een nieuw onderdeel in Crop Controller: Strategy Optimizer. Het doel van de integratie van Strategy Optimizer in de Crop Controller portal is om de teler te helpen bij de focus op de teeltcyclusstrategie en het teeltproces. Nu zal de dagelijkse AI-gestuurde, autonome klimaatsturing nog meer worden afgestemd op de doelen en doelstellingen van de teler. Dit artikel beschrijft de functionaliteit en de waarde die het levert aan telers.

Functies voor verbetering van de teeltstrategie
Met Autonoom Telen worden processen als klimaat, irrigatie en energiemanagement uitgevoerd door slimme algoritmes die continu alle beschikbare data verwerken om de strategie en doelen van de teler te realiseren. De Strategy Optimizer-module bevat daarom meerdere functies die naadloos samenwerken om telers de beste strategie voor het gewas en autonome uitvoering te bieden. Drie belangrijke kenmerken:

1. Planning – Voor elk nieuw gewas wordt eenvoudig een klimaat- en teeltplan gegenereerd op basis van beschikbare gegevens. Strategy Optimizer voorspelt parameters zoals de belasting van de installatie en de benodigde energie. De energiebalansmodule berekent de balans van de plant tijdens de teelt en identificeert de momenten waarop er een gebrek of overvloed aan energie is. Dit stelt de teler in staat om de planning te finetunen.

2. Registreren en monitoren – Tijdens de teeltcyclus geeft Strategy Optimizer de belangrijkste klimaatgemiddelden weer. Dit stelt de teler in staat om de uitkomst van Crop Controller op dag- en weekniveau te volgen. De teeltregistratiemodule, waarin een teler parameters met betrekking tot de gewasontwikkeling kan registreren, maakt het beeld van het gewas compleet.

3. Korte termijn vooruitzichten - Tijdens de teeltcyclus combineert Strategy Optimizer gewasregistraties en klimaatrealisatie in de afgelopen weken, samen met de planning voor de komende weken om een korte termijn vooruitzicht te bieden. Zowel de energiebalans als de opbrengstverwachting worden voor de komende weken geactualiseerd met de meest recente klimaat- en gewasrealisaties.

Uitbreiding waarde Autonoom Telen
De integratie van Strategy Optimizer in Crop Controller vergroot de waarde van Autonoom Telen: hergebruik best practices, vermijd fouten en structureer beslissingen binnen het glastuinbouwbedrijf. Een solide strategie op basis van ervaring creëert een gevoel van rust en gemak. Strategy Optimizer stelt een teler in staat om sjablonen uit eerdere succesvolle gewascycli te gebruiken en deze te vergelijken met gewassen van andere eigen locaties. Op deze manier kan een teler eerdere beslissingen die hun vruchten hebben afgeworpen gemakkelijk hergebruiken.

Vermijd fouten
Kleine fouten kunnen een grote impact hebben op het gewas en de opbrengst. Strategy Optimizer integreert de dagelijkse controle met de planning van de teeltcyclus. De teler kan eenvoudig inzoomen op prestaties gedurende een dag en uitzoomen om de prestaties van week tot week te vergelijken. Crop Controller zorgt ervoor dat het teeltcyclusplan in de dagelijkse controle op 5-minutenbasis wordt uitgevoerd.

Structuur in beslissingen
Met een plan op basis van een uitgebalanceerde strategie kan de teler tijdens de teelt weloverwogen beslissingen nemen en de verwachte opbrengst en benodigde arbeid voor de komende weken in het glastuinbouwbedrijf op elkaar afstemmen.

Bron:

Deel artikel