Inschrijving Greenhouse Challenge verlengd

Inschrijving Greenhouse Challenge verlengd

De inschrijving voor de 4e editie van de International Autonomous Greenhouse Challenge is verlengd tot 20 februari 2024. Deze editie dagen Wageningen University & Research (WUR) en mede-ontwikkelaar Tencent de teams uit om met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) op afstand dwergtomaten te telen. De wedstrijd start komend voorjaar en bestaat uit een Online Challenge waarin AI- en tuinbouwexperts een virtueel gewas telen.

De beste vijf teams uit de Online Challenge krijgen komend najaar een eigen kascompartiment bij WUR in Bleiswijk. Daar zullen zij met elkaar de strijd aangaan om echte dwergtomaten op een zo duurzaam en autonoom mogelijke manier te telen. Aanmelden voor de Autonomous Greenhouse Challenge kan op de website.

Door de steeds groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar verse en gezonde groenten en fruit toe. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties is er 60% meer voedselproductie nodig om een wereldbevolking van naar schatting 9 miljard mensen in 2050 te voeden. Autonome kassen kunnen ervoor zorgen dat meer mensen worden gevoed met vitamine- en mineraalrijke producten. Daarnaast kunnen deze technieken bijdragen aan het verbeteren van de voedselveiligheid en het verhogen van de productie van gezonde groenten, terwijl er minder hulpmiddelen zoals water en energie worden gebruikt.

Het potentieel van autonoom telen is succesvol aangetoond in eerdere edities van de uitdaging. Dit jaar staan dwergtomaten centraal. Tomaten worden traditioneel in een hogedraad-teeltsysteem geteeld en ze worden metershoog, wat veel handmatig werk vereist. Dwergtomaten blijven daarentegen compact, slechts ongeveer 40 cm hoog. Hierdoor zijn ze ideaal voor volledige automatisering en teelt in stedelijke omgevingen.

Challenge als verbinding tussen AI en voedselproductie
Met het organiseren van de Autonomous Greenhouse Challenge willen WUR en mede-ontwikkelaar en technologiebedrijf Tencent de wereld van AI en voedselproductie verder met elkaar verbinden, kennis ontwikkelen en deze kennis openbaar toegankelijk maken. De Challenge is zo een bijdrage aan de wereldwijde inspanningen om onze voedselsystemen duurzamer te maken.

Online uitdaging voor AI-experts
Het eerste deel van de 4e editie van de Autonomous Greenhouse Challenge vindt plaats van 1 april tot 1 juni als een Online Challenge. Dit deel van de Challenge is gericht op het testen van machine learning en computer vision vaardigheden van de deelnemers.

Tijdens de computer vision uitdaging moeten teams algoritmen ontwikkelen op basis van trainingsbeelden van dwergtomaatplanten. Die autonome algoritmen moeten plantkenmerken beoordelen, bijvoorbeeld planthoogte, bladoppervlakte, het aantal vruchten en hun rijpheid.

In demachine learningchallenge worden de teams uitgedaagd om met machine learning algoritmen ontwikkelen om onder meer ventilatie, verwarming en verlichting in een virtuele kas autonoom te regelen. De algoritmen moeten de groei van een virtueel dwergtomaatgewas stimuleren, terwijl ze de inzet van energie minimaliseren.

Hackathon event voor deelnemende teams
Alle deelnemende teams worden daarna uitgenodigd voor een Hackathon event op 6/7 juni bij WUR in Bleiswijk. Tijdens dit event worden de punten voor de twee delen van de Online Challenge bekend gemaakt. Teams kunnen extra punten scoren in een additionele taak uit te voeren en door een pitch van hun aanpak voor een internationale jury te geven. De vijf beste teams met de meeste punten van alle onderdelen worden tijdens het Hackathon-event geselecteerd. Zij krijgen in het najaar een eigen kasafdeling om hun vaardigheden te bewijzen in een echt dwergtomaatgewas.

Wie kan meedoen?
Teams met minimaal 3 leden. Teams moeten bestaan uit minimaal één tuinbouw- en één AI-expert. Ten minste één teamlid moet student zijn. Een deelnemer kan slechts deel uitmaken van één team en zich éénmaal inschrijven. De Challenge verwelkomt teams uit verschillende landen en continenten en de organisatoren moedigen samenwerking aan tussen experts van start-ups/bedrijven met studenten en onderzoekers van universiteiten/onderzoekscentra. Deelnemers van eerdere edities mogen ook meedoen: we zien teams graag terug om hun grenzen te verleggen en nieuwe kennis te ontwikkelen.

Hoe inschrijven?
Inschrijven voor de Online Challenge kan tot 20 februari 2024 0:00 CET. Dus vorm een team, schrijf je in, word deel van onze Community en beleef veel plezier!
Potentiële deelnemers kunnen meer informatie vinden over de regels, toelatingseisen en inschrijving op de website.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikel