Noordoosten aan de slag met emissie

15-06-2017    09:46   |    KAS TuinbouwCommunicatie

Waterschappen, provincies en tuinbouwgemeenten in Noordoost-Nederland slaan de handen ineen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te beperken. Dit gebeurt binnen het meerjarenprogramma ‘DuurSaam Glashelder’.

Metingen tonen volgens LTO Noord aan dat in glastuinbouwgebieden nog regelmatig overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen worden gesignaleerd in het oppervlaktewater. Ook worden er te hoge fosfaat- en stikstofgehalten aangetroffen. Zo constateerde Waterschap Hunze en Aa’s, dat actief is in de provincies Groningen en Drenthe, in 2015 gemiddeld vijf overschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen op de glastuinbouwmeetpunten. Vanaf 1 januari 2018 is de glastuinbouw verplicht om het te lozen drain- en drainagewater te zuiveren. De gewasbeschermingsmiddelen moeten dan voor minimaal 95 procent zijn verwijderd uit het water dat tuinders lozen.

Bedrijfsscan
Om deze redenen worden binnen het project DuurSaam Glashelder maatregelen genomen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater, het grondwater en het riool vergaand te beperken. Hierbij trekken tuinders samen op met de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechstromen, de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren en de provincies Groningen en Drenthe. In het kader van het project, dat tot 2021 loopt, wordt een bedrijfsscan gemaakt van de glastuinbouwbedrijven. Hierbij wordt gekeken naar de emissie en naar eventuele oplossingen.

30.00 euro per bedrijf
LTO Glaskracht is blij met het gezamenlijk initiatief. "We waren al samen onderweg in de opzet van collectieve zuivering”, zegt voorzitter Cees Ruhé van LTO Glaskracht Groningen/Drenthe. “Maar als we de doelstellingen niet halen, maken we ons als sector ongeloofwaardig en staat de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op het spel. Daarom spreken we nu alle tuinders aan op hun collectieve verantwoordelijkheid.”

Veel tuinders zullen nog moeten investeren om aan de emissienormen te voldoen. Glaskracht rekent op minstens 30.000 euro per bedrijf. Toch is de situatie niet zo somber als het misschien lijkt, vindt Ruhé. “Diverse bedrijven hebben al apparatuur aangeschaft en bijvoorbeeld potplantenkwekers hebben nog nauwelijks restwaterstromen.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Stilte na de storm

De storm gisteren zorgde voor veel overlast. Evenementen werden afgelast, omvallende bomen zorgden voor schade en er vielen zelfs...

Social media: Grüne Woche

Elke dag zetten we op deze plek een mooi, bijzonder of treffend bericht uit de social media van de tuinbouwsector centraal. Deze keer: Rob...